Peter Mooring on the web
Peter Mooring on the web is a blog about horrible human rights violations by secret services. Using gang stalking techniques and hi-tech electronic weapons (directed energy weapons) every year thousands of people all over the world are tortured and murdered, most of them never knowing what happened. Those who know often suffer horrendous (electronic) torture.
See also: STOPEG foundation, Electronictorture.com

READ ABOUT PEOPLE COOKING:
The people cookers - Cooking people like a microwave oven cooks meat, or here
Electronic harassment and electronic torture list - February 26, 2009

ELECTRONIC WEAPONS (DIRECTED ENERGY WEAPONS):
Probably the most horrible consequence of these weapons based on radio waves is that you can NOT protect yourself, your children, your loved ones anymore. You can no longer say: stay in this room, you are safe here. Attackers simply look and cook/burn through walls, with intensities that can be deadly. Police cannot protect you, security services cannot protect you. That is why these weapons must be banned, not tomorrow but NOW.
See also: www.peoplecooker.com, STOPEG foundation

Published on Thursday, February 18th, 2010 at 1:48 am

The next article is in Dutch, I will provide an English version soon. Peter

Als iemand u vraagt mee te werken aan (groep)stalking vraag dan altijd om officiele documenten. Mochten ze u deze documenten geven dan zijn het vervalsingen want deze misdaden zijn allemaal verboden bij de wet, en dit geldt voor iedereen! Maak kopieen, eventueel via uw mobiele telefoon, en lever deze, liefst persoonlijk, af bij mijn Stichting STOPEG, Pastoor van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide. Ik zal deze documenten op mijn website www.stopeg.nl rapporteren en diverse autoriteiten benaderen. Doe uw burgerplicht en help mee de misdadigers op te sluiten!

Stalking is verboden bij de wet. Als u dit doet dan overtreedt u de wet, bent u een misdadiger en kunt u worden veroordeeld en opgesloten. Wanneer u bewust en/of herhaaldelijk meewerkt aan stalking (met anderen), bijvoorbeeld uit uw woning komt omdat u dat gevraagd wordt, dan werkt u mee aan groepstalking, een vorm van stalking die tot doel heeft de geestelijke of lichamelijke dood van iemand te veroorzaken. Degenen die dit organiseren maakt het niet uit of het doelwit zelfmoord pleegt, instort als psychiatrisch patient, een misdaad begaat. Als u hier herhaaldelijk bewust aan meewerkt dan maakt U zich schuldig aan poging tot moord en bent (ook juridisch gezien) een moordenaar. Degenen die dit organiseren proberen de medewerking te krijgen van anderen via leugens en bedrog, zo wordt u medeplichtig gemaakt aan deze misdaden.

Mensen levend koken met (onzichtbare) laser wapens en microgolf wapens (vergelijk als vlees in een magnetron) om personen (tijdelijk of permanent) uit te schakelen, te martelen, (langzaam) te vermoorden is een van de grootste problemen op dit moment. De effecten van deze wapens zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van echte aandoeningen of ziektes en kunnen gebruikt worden om te stelen en te moorden. Deze wapens hebben de afgelopen jaren een dusdanige kracht en nauwkeurigheid bereikt dat conventionele wapens niet meer nodig zijn. Het is de perfecte misdaad, nagenoeg niet te bewijzen. Degenen die dit initieren, faciliteren, en uitvoeren, onze nationale geheime diensten, zijn de laagste levensvorm op onze aarde. Ze overtreden alle wetten en schenden mensenrechten op gruwelijke manieren. Bij groepstalking worden vaak ook electronische wapens ingezet om het doelwit tot waanzin te drijven, onmenselijke pijnen te geven, levend te koken, ziekten te geven.

Groepstalking en mensenkoken zijn illegale methoden die worden uitgevoerd door nationale geheime diensten voornamelijk in de Westerse landen. Deze diensten zijn verworden tot verzamelplaatsen van psychopaten, kindermisbruikers, pedofielen en moordenaars. De leiders spelen graag voor God maar zijn niets meer dan ordinaire moordenaars. Het systeem geheime diensten is volledig uit de hand gelopen, en nu er geen vijanden meer zijn worden nagenoeg willekeurige mensen op lijsten geplaatst en geelimineerd om het het zieke systeem in stand te houden, te stelen en te moorden.

Geheime diensten misbruiken alles en iedereen, inclusief kinderen, de hele wereld als het nodig is, om te voorkomen dat hun misdaden aan het licht komen, om te voorkomen dat ze worden opgesloten. Ze zijn mislukt als mens, hebben gekozen voor het verkeerde in het leven. Het enige wat ze hoeven te doen is naar hun huisarts of de politie te gaan, zodat ze kunnen worden opgesloten voor de rest van hun leven, ze hoeven alleen maar de waarheid te vertellen. In plaats daarvan hebben ze gekozen om de rest van hun zielige armzalige levens onschuldige gewone mensen te misbruiken en vermoorden en kinderlevens te verwoesten. Vooral mensen uit de lagere klasse worden misbruikt door deze psychopaten.

Veel van deze zeer geavanceerde methoden en wapens om mensen te vermoorden komen uit de Verenigde Staten, dat in een paar decennia is uitgegroeid tot het meest criminele land ter wereld. De Verenigde Staten is op een niets ontziende jacht (rooftocht) naar de rijkdommen van de wereld, waarbij ze een spoor van honderdduizenden doden, verwoeste landen, achter zich laten. Leiders en regeringen van landen worden onder druk gezet, omgekocht. Stribbelen ze tegen dan wordt het land als vijand gemarkeerd, het regime overgeworpen, en de rijkdommen, zoals olie, uranium, geplunderd. Leiders en regeringen van de Westerse wereld steunen de VS hierbij, werken vaak mee, zodat ze ook van deze gestolen rijkdommen kunnen profiteren. Als U uw auto volgooit met benzine denk dan eens aan de honderdduizenden mensenlevens die deze paar liter benzine gekost heeft.

Bijna alle Westerse geheime diensten hebben de praktijken van de Amerikaanse geheime diensten overgenomen, en nu er geen vijanden meer zijn worden zijn ook zij op een rooftocht geslagen. Lokale rijkdommen gestolen, alles moet gecontroleerd worden, en om het zieke systeem in stand te houden worden uiteenlopende mensen geelimineerd om nieuwe agenten te recruteren. Een groot aantal slachtoffers van groepstalking en mensenkoken zal niet eens doorhebben wat er aan de hand is, behalve dat ze getroffen zijn door iets verschrikkelijks. Ze zullen zich afvragen wat ze hebben gedaan om een dergelijk razernij en ongeluk over zich heen te krijgen. Groepstalking en mensenkoken zijn onmenselijk, en behoren tot de meest gruwelijke misdaden in geschiedenis.

Uiteraard moeten al deze misdaden verborgen worden. De computerrevolutie heeft niet alleen de meest geavanceerde wapens ooit mogelijk gemaakt, maar ook voor gezorgd voor het internet. Hier kunnen willekeurige mensen overal informatie vinden en achterlaten. Hierdoor weten velen inmiddels dat de waarheid vaak heel anders is dan wat de reguliere media ons voorschotelen. Ook plaatsen slachtoffers van misdaden in het algemeen en dus ook slachtoffers van groepstalking en mensenkoken hun eigen verhalen op websites. Terwijl geheime diensten met alle middelen proberen dit te voorkomen, komen toch heel langzaam al deze manipulaties en gruwelijkheden aan het licht.

Vanwege onze ontwikkelingen op gebieden als transport, computers, medische en psychische wetenschap, wapens, hebben de misdaden die gepleegd worden door Westerse regeringen en hun geheime diensten inmiddels een enorme omvang aangenomen. Om dit te verbergen moeten weer nieuwe misdaden worden gepleegd. Het is een vicieuze cirkel van geweld waarin men terecht is gekomen en de enige uitweg voor Westerse regeringen en hun geheime diensten lijkt nog meer geweld, nog meer misdaden.

De vooruitzichten zijn niet gunstig. We leven met zijn allen op een prachtige planeet en iedereen zou in vrede kunnen leven, we zijn in staat genoeg voedsel, schoon water, en andere zaken goedkoop voor iedereen te verzorgen en/of te maken. De huidige leiders van de wereld hebben echter een hele andere agenda. Zij willen meer macht, meer controle, meer rijkdom, ook al gaat dat ten koste van honderdduizenden, miljoenen mensen.

Er is een oplossing! We moeten degenen die nu de wereld, ons land, besturen, vervangen door leiders die het beste met de mensheid voor hebben. Degenen die verantwoordelijk zijn voor illegale oorlogen, het omverwerpen van regimes, voor honderdduizenden doden, zoals Bush, Blair, Balkenende, en inmiddels ook Obama, Brown, moeten berecht worden voor hun misdaden. Nationale geheime diensten moeten afgebroken worden, ze zijn volledig verziekt, door en door verrot, het is allemaal volledig uit de hand gelopen. Alle medewerkers en meewerkenden zijn moordenaars, en dienen opgesloten te worden. We kunnen onze gevangenissen openzetten en iedereen vrijlaten want 99% van de mensen die nu opgesloten zitten zijn minder slecht dan deze systematische moordenaars en kindermisbruikers.

Het is belangrijk om zichtbare personen aan te wijzen die schuldig of medeplichtig zijn aan de misdaden groepstalking en mensenkoken. Ten eerste de directeuren van onze nationale geheime diensten. Mochten zij zelf niet de bevelen hebben gegeven dan weten zij dat deze misdaden gepleegd worden in hun eigen land. Hetzelfde geldt voor een aantal politici, waaronder de minister van defensie, de minister president. Alemaal weten zij van deze gruwelijke misdaden maar zeggen hier niets van. Dit maakt hen minimaal medeplichtig aan deze misdaden.

1. Stem bij volgende verkiezingen niet op de huidige regeringspartijen. De huidige politieke leiders zijn niet degenen die het beste met de mensheid voor hebben.
2. Werk nooit mee met geheime diensten. Het zijn moordenaars en het eerste dat ze doen is je compromiteren door je te betrekken bij hun gruwelijke misdaden, ze maken een moordenaar van je.

Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten

De enige manier om de wereld te redden is om uw nationale geheime diensten te stoppen. Overtreden van wetten en verschrikkelijke schendingen van mensenrechten is hun manier van leven geworden. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste problemen in uw buurt, in uw stad, uw land, in de wereld. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze doen. Laat ze in detail verantwoording afleggen. Dwing ze hun organisaties open te stellen voor grondig onderzoek. Bevries, verlaag hun budgetten als ze niet meewerken. Vervang directeuren en stafmedewerkers onmiddelijk door normale mensen.

Help mee deze boodschap te verspreiden of doneer:

Related Posts

Comments are closed.