Peter Mooring on the web
Peter Mooring on the web is a blog about horrible human rights violations by secret services. Using gang stalking techniques and hi-tech electronic weapons (directed energy weapons) every year thousands of people all over the world are tortured and murdered, most of them never knowing what happened. Those who know often suffer horrendous (electronic) torture.
See also: STOPEG foundation, Electronictorture.com

READ ABOUT PEOPLE COOKING:
The people cookers - Cooking people like a microwave oven cooks meat, or here
Electronic harassment and electronic torture list - February 26, 2009

ELECTRONIC WEAPONS (DIRECTED ENERGY WEAPONS):
Probably the most horrible consequence of these weapons based on radio waves is that you can NOT protect yourself, your children, your loved ones anymore. You can no longer say: stay in this room, you are safe here. Attackers simply look and cook/burn through walls, with intensities that can be deadly. Police cannot protect you, security services cannot protect you. That is why these weapons must be banned, not tomorrow but NOW.
See also: www.peoplecooker.com, STOPEG foundation

GROEPSTALKING (29dec2008)

Laatste update: 29 december 2008

Zie ook:   Electronische wapens: http://www.electronischewapens.nl
Peter Mooring: http://www.petermooring.nl
Gedachtenlezen: http://www.gedachtenlezen.nl
Mensenkoker: http://www.mensenkoker.nl
Mensenbrander: http://www.mensenbrander.nl
Laatste versie is hier te vinden: http://www.groepstalking.nl
Stichting STOPEG – STOP ELECTRONISCHE WAPENS EN GROEPSTALKING: http://www.stopeg.nl
Google o.a.: gang stalking, organized stalking, cause stalking, electronic harassment, eharassment, microwave harassment, directed energy weapons, electronic torture, remote neural monitoring
Websites o.a.: http://www.thehiddenevil.com, http://www.raven1.net, , http://www.petermooring.nl/blog/

A people zapper is a hitech weapon that is used to torture and murder without evidence – Peter Mooring
http://www.peoplezapper.com/?p=7

Never in history there have been such powerful (electronic) weapons that can be used to monitor, incapacitate, torture and murder, all without evidence. The ones owning and exploiting this technology wil rule the world if we do not stop them, not tomorrow but NOW – Peter Mooring
http://www.petermooring.nl/blog/, http://www.stopeg.com/

Probably the most horrible consequence of these (electronic) weapons based on radio waves is that you can NOT protect yourself, your children, your loved ones anymore. You can no longer say: stay in this room, you are safe here. Attackers simply look and cook/burn through walls, with intensities that can be deadly. Police cannot protect you, security services cannot protect you. That is why these weapons must be banned, not tomorrow but NOW – Peter Mooring
http://www.petermooring.nl/blog/, http://www.stopeg.com/

Using gang stalking techniques and hi-tech electronic weapons (directed energy weapons) every year thousands of people all over the world are tortured and murdered, most of them never knowing what happened. Those who know often suffer horrendous (electronic) torture – Peter Mooring
http://www.stopeg.com/

Make no mistake about it: The fact that organized stalking and electronic harassment has become common, and is not prosecuted by the justice system of any country, means that constitutional rule of law is dead. When citizens can be targeted for years and decades without law enforcement acting to stop the crimes, you have no rule of law, you have the rule of the jungle – Eleanor White
http://www.raven1.net

The streets of the NATO nations have been taken over by networks of informants who Gang Stalk people on behalf of the financial elite, who own & control governments. All NATO governments are fully complicit in the harassment which includes the use of military-grade Directed Energy Weapons. This is part of the creation of a worldwide corporate-fascist dictatorship known as the New World Order. – Mark Rich
http://www.thehiddenevil.com

This BRAIN FINGER PRINTING TECHNOLOGY is being used on millions of Americans, without their knowledge or consent. REMOTE NEURAL MONITORING/MANIPULATION of the human brain is the greatest threat the population of this planet has ever faced – James F. Marino
http://www.9-11themotherofallblackoperations…com/

Gang stalkers and people cookers are murderers – Peter Mooring
http://www.petermooring.nl/blog/?p=98

The normal people at war with the mentally ill (the murderers and psychopaths) – Peter Mooring
http://www.petermooring.nl/blog/?p=86

Maak een kopie van deze pagina!

In deze blog: http://www.petermooring.nl, kunt u veel lezen over groepstalking.
De meeste informatie is echter in het Engels.
Verder blijkt er vaak behoefte aan een compact document dat op de meeste aspecten in gaat.
Hierbij deze informatie, geschikt om af te drukken op een A4-tje (beide kanten):

Een aantal kenmerken van groepstalking zijn:

 • Het doel is de (geestelijk of lichamelijke) dood van het slachtoffer
 • Er doen veel mensen aan mee (’spread the blood‘)
 • Als het niet snel genoeg gaat worden electronische wapens gebruikt om het slachtoffer (dood) te martelen en af te maken
 • Het grootste deel van de stalking komt vaak vanuit de woning van directe buren, die daar ‘toevallig’ tegelijk zijn komen wonen
 • Slachtoffers zijn veelal willekeurig gekozen
 • Supporters/familie van het slachtoffer worden vaak ook slachtoffer
 • Groepstalking wordt gecoordineerd/(deels)uitgevoerd door veiligheidsdiensten.

Het gehele systeem veiligheidsdiensten is een totaal uit de hand gelopen gebeuren waarbinnen er maar op los gemoord wordt zonder dat men nog weet waarover het gaat. Klokkenluiders maar veelal gewone mensen worden om persoonlijke redenen (niet veiligheid van staat, bedrijven of elite) door psychopaten op lijsten geplaatst om geelimineerd te worden. Het moorden is een gewoonte geworden en nieuwe technieken maken het steeds gemakkelijk om mensen zonder bewijs af te maken. In de meeste gevallen zullen de slachtoffers niet eens doorhebben wat er precies gebeurt, wat hun overkomt laat staan dat ze het waarom begrijpen. Per jaar worden zo een aantal honderden gewone Nederlanders om volslagen nietszeggende redenen afgemaakt als beesten. Stel dat het er 365 zijn dan is dat elke dag een dode. Dus elke dag als je opstaat en in de spiegel kijkt is er weer een dode gevallen. Vermoord door de grootste ratten die er op deze planeet rondlopen.

Dit alles is uiteraard bij alle wetten verboden. Een directeur van de veiligheidsdienst zei een tijdje geleden dat de wetten niet voor hun gelden en dat moet hij natuurlijk wel zeggen want anders moeten hij, zijn werknemers en alle medewerkenden naar de gevangenis. Het zijn de woorden van een moordenaar!

Veiligheidsdiensten proberen zo veel mogelijk gewone mensen bij hun acties tegen het slachtoffer te betrekken. Wat ze hier eigenlijk doen is het criminaliseren van gewone mensen, het medeplichtig maken van gewone mensen aan moord met voorbedachten rade. Criminaliseren is uiteraard ook strafbaar maar hierdoor ontstaat er bij de medewerkenden wel een angst (voor de waarheid), dat het niet uit mag komen anders moeten ze wellicht naar de gevangenis. Dit is ongeveer hoe het systeem veiligheidsdiensten kan blijven bestaan. Angst bij medewerkenden voor soortgelijke behandeling of gevangenisstraf.

Waarom een veiligheidsdienst een criminele organisatie is:

Een belangrijke reden waarom gewone mensen worden afgemaakt door geheime diensten:

Over electronische wapens:

Verhaal van een slachtoffer (in het Engels) met goede links:

Hieronder de (ongeformatteerde tekst) van de informatiefolder:

Groepstalking

Oorsprong

Groepstalking is een fenomeen dat waarschijnlijk oorspronkelijk in de VS is ontwikkeld door de KuKluxKlan en gebruikt wordt om ‘ongewenste elementen’ uit hun omgeving te verdrijven.

Doel van groepstalking: zelfmoord

Groepstalking komt voor in westerse landen en is een onderdeel van een verfijnde methode om mensen uit te schakelen. Het slachtoffer moet geisoleerd worden, werkeloos, uitgeput en (financieel) afhankelijk gemaakt, maar vooral buitenzinnen worden gebracht. Het doel van deze methode (met groepstalking als onderdeel van), is dat het slachtoffer zelfmoord pleegt, gepsychiatriseerd raakt, zijn buren aanvalt en/of vermoord, e.d. Dus, de geestelijke en/of lichamelijke dood van het slachtoffer. Dat maakt degenen die hier aan meewerken medeplichtig aan moord met voorbedachten rade of anders gezegd, moordenaars.

Het is belangrijk te realiseren dat de meeste mensen die dit aangedaan wordt niet eens zullen begrijpen wat hun precies overkomt.

Waarom groepstalking?

Zoals in alle landen in de wereld wil ook in Nederland de zittende macht zijn positie behouden. Dat gebeurt niet middels democratische middelen maar met grof geweld. Van landen als Rusland is bekend dat mensen niet erg subtiel worden uitgeschakeld. In onze westerse wereld gebeurt dat wel zeer subtiel. Geheime diensten zijn niets anders dan verlengstukken van de (criminele) elite om posities te behouden of uit te breiden. Dat daarbij allerlei volkomen normale vaak willekeurige mensen in gekkenhuizen en gevangenissen belanden en vele doden vallen is iets dat voor lief wordt genomen. Geheime diensten zijn overheid en alszodanig zijn ze nagenoeg onkwetsbaar. Het is dan ook onvermijdelijk dat er psychopaten werken die graag voor God spelen.

Om welke aantallen slachtoffers gaat het?

Schattingen over het aantal mensen dat daadwerkelijk de dood vindt na ‘behandeling’ lopen uiteen van honderd tot enkele duizenden per jaar. Het aantal slachtoffers dat gepsychiatriseerd wordt is een veelvoud. Het aantal mensen dat gecriminaliseerd wordt (door mee te werken) is hier weer een veelvoud van. We spreken hier van massamoord.

Wat wordt er allemaal gedaan?

Groepstalking staat voor het van minuut tot minuut in de gaten van het slachtoffer middels geavanceerde (audio en video) afluisterapparatuur en vervolgens reageren op alle ‘bewegingen’ van het slachtoffer. Dit reageren kan door ergens verderop iets in een vuilnisbak te gooien, door een auto of fietser voorbij te laten rijden, door met stoelen te schuiven, met een stuiterbal te gooien, door buren tegelijkertijd te laten aankomen of vertrekken, door emails te sturen die verwijzen naar gebeurtenissen in het leven van het slachtoffer, enz. Groepstalking wordt gecombineerd met allerlei andere zaken, waaronder het gebruik van microgolf wapens, zie hieronder. Andere zaken die gedaan worden zijn het construeren van auto-ongelukken, mensen dingen laten zeggen/vragen die zij niet behoren te weten, op specifieke momenten gebeld worden, geluiden maken in het huis van het slachtoffer, storen van radio en televisie, in winkels diefstalalarmen laten afgaan, veroorzaken van acute diaree op cruciale momenten, vernielen van eigendom, storen en manipuleren van communicatie (telefoon, mobiele telefoon, internet). Infiltraties vinden plaats op het werk en in de vriendenkring. Ook laster campagnes zijn een onderdeel van de methode. Vertel over het slachtoffer dat het een gek is, een pedofiel, een terrorist, het gebeurt allemaal.

Het slachtoffer wordt overal gevolgd en gestalkt, in andere steden, in winkels en op vakanties, ook in verre landen. Geld speelt geen rol!

Gewone dingen en toeval en als kenmerk

Veel dingen die gedaan worden maken geen indruk als je het aan anderen vertelt. Immers, een ander hoort ook wel eens toeter, een buurman komt ook wel eens tegelijk thuis, een ander wordt ook wel eens gebeld net als hij naar de toilet gaat, je kunt overal wel iets bij denken. Dergelijke gebeurtenissen komen bij slachtoffers echter onwaarschijnlijk vaak voor en hoe leg je dat uit zonder gek verklaard te worden.

Zeer geavanceerde EM wapens en technieken

Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van zeer geavanceerde technieken om een slachtoffer (door muren heen) af te luisteren en te bekijken, er worden ook electromagnetische (EM) wapens ingezet om het slachtoffer letterlijk te raken. Het bekendste is het microgolf wapen. Dit staat bij iedereen in de keuken in de vorm van een magnetron. Je kunt er door de muur heen bijvoorbeeld iemand zijn hersenen mee ‘koken’. Er zijn gevallen bekend waarbij men ook de kinderen van het slachtoffer hiermee ‘behandeld’.

Daarnaast bestaan er zeer geavanceerde technieken die de bedoeling hebben je gedachten te ‘lezen’ zodat daar dan weer op gereageerd kan worden. Helaas allemaal geen science fiction maar realiteit (zoek op het internet naar ‘mind control’).

Zijn deze EM wapens schadelijk voor de gezondheid?

In tegenstelling door wat via officiele (leger)kanalen gemeld wordt kunnen deze wapens wel degelijk grote lichamelijk schade veroorzaken. Dat varieert van het kapotmaken van lichaamscellen (branden) tot het veroorzaken van bijvoorbeeld een hartstilstand. Daarnaast kan langdurige blootstelling aan dergelijk straling hersentumor veroorzaken.

Meer beestachtigheden

Zoals al eerder beschreven zijn er gevallen bekend waarbij ook kinderen van slachtoffers worden ‘mishandeld’ om zo het slachtoffer sneller tot wanhoopsdaden te brengen. Dit gebeurt met microgolf wapens maar ook door bv buikpijn te veroorzaken bij de kinderen van het slachtoffer, kinderen van stalkers op deze kinderen af te sturen. Daarnaast zijn er gevallen bekend waarbij de gezondheid van familieleden wordt beinvloed om zo het slachtoffer te ontregelen, waarbij huisdieren worden ‘aangereden’ of verdwijnen. Niets maar dan ook niets gaat te ver. De gedachten bij deze mensen zijn eenvoudig: het kan niet worden bewezen dus we kunnen gewoon onze gang gaan. Maar het zijn en blijven misdadigers, moordenaars, ook al kan dat niet worden bewezen.

Wie doen er aan mee?

Nadat een slachtoffer is ‘gekozen’ wordt de omgeving van het slachtoffer geinfiltreerd. Met gaat er naast wonen en voert de intensiteit op door bepaalde buren te laten reageren. Dit wordt steeds verder uitgebreid, buren gaan in toerbeurt, naast de gebruikelijke ’straat theater’ activiteiten (geluiden maken op de bewegingen van het slachtoffer door met dingen te gooien, te zagen, te toeteren, enz.). Veelal weten mensen in de directe omgeving van het slachtoffer die hieraan meewerken niet wat er verder allemaal gedaan wordt. Ze krijgen leugens over het slachtoffer te horen en krijgen compensatie aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld geld. In sommige gevallen zetten medewerkenden zelfs hun eigen kinderen aan mee te werken aan de stalking (ik noem dit kindermisbruik).

Het blijkt dat veel mensen meewerken omdat ze bang zijn. Ze vinden het vreemd maar werken toch maar mee. Pas na enige tijd realiseren zij zich dat wat ze doen een misdaad is, dat ze medeplichtig zijn aan ernstige feiten waar zeker een gevangenisstraf op staat. Op dat moment zijn in de greep van deze diensten, en bang als ze zijn om zelf een dergelijke behandeling te krijgen, lijkt er geen weg meer terug.

Kleine dingen zijn net zo erg

Soms lijkt het voor de uitvoerende stalkers dat het maar iets kleins is dat ze doen, dat kan toch niet zo erg zijn zo maken zij zich wijs. Dit zijn echter zorgvuldig geregiseerde acties waarbij een aantal stalkers achter elkaar reageren naar het slachtoffer op manieren die verband houden met elkaar. Bijvoorbeeld wordt men telkens gebeld door iemand anders net als men de deur uit wil lopen. Of men krijgt steeds van iemand anders een verhaal over diens mp3 speler te horen, terwijl het slachtoffer juist een mp3 speler wil kopen.

Is het strafbaar?

Zeer strafbaar. Stalking is een misdaad. In Nederland kan je er drie jaar gevangenisstraf voor krijgen. Het uit de slaap houden is een erkende marteling. De overige zaken zijn verder te klassificeren maar in het algemeen kan gesteld worden dat het hier gaat om misdaden tegen de menselijkheid met de dood als doel. Dit heet moord met voorbedachten rade en daar staat levenslange gevangenisstraf voor.

Waarom word je uitgekozen?

Hoe wordt je ‘uitgekozen’ voor een dergelijke behandeling? In veel gevallen wordt je aangedragen door ‘vrienden’ van de criminele elite. Geheime diensten hebben inmiddels een basis van 10-20% van ‘agenten’ in het land. Beledig je zo iemand, of voelt zo iemand zich beledigd door je, vindt zo iemand dat je een lesje nodig hebt, dan kan het al raak zijn. Beledig je een bekend persoon, bijvoorbeeld de baas van de Navo, idem dito. Soms (vaak?) ben je een slachtoffer maar vraag je je af waarom. Het kan ook heel goed zijn dat men jou als concurrent kapot wil maken of dat men jouw ideeen of producten wil stelen voor eigen gebruik.

Wat kan je ertegen doen?

Dat is een moelijk punt. Het is als individu nagenoeg onmogelijk hier iets tegen te doen. Dit zijn geen normale mensen maar beesten waarvoor een mensenleven niet telt. Het is belangrijk je te realiseren wat het doel is, het is jij of zij. Het zal de de organisatoren een worst zijn of een slachtoffer zijn buren vermoord. Voor hun is dat twee vliegen in een klap. Het is een oorlog. Zorg voor een goede lichamelijke en geestelijk gezondheid. Tegen microgolf wapens helpt bijvoorbeeld water (bijvoorbeeld op je hoofd onder een pet) of aluminium folie. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd je leven te ontregelen en tot stilstand te brengen. Probeer het niet zover te laten komen.

Kom er mee naar buiten!

Het is belangrijk dit soort dingen naar buiten te brengen maar doe dit voorzichtig want er staan genoeg mensen klaar om je definitief af te voeren. Dat geldt niet alleen voor de slachtoffers maar evenzeer voor degenen die aan de stalking deelnemen of hebben deelgenomen.


Meer informatie

Op het internet is heel veel informatie te vinden over dit fenomeen. Ik beperk me hier tot noemen van een aantal sites, met goede links) en zoektermen.

Lees meer o.a. op de volgende links:

http://www.stalkinglotgenoten.nl

=> lees de pagina’s: gangstalking en de links!

http://www.rich-essence.com

=> lees ook het document TheHiddenEvil.pdf

http://www.raven1.net

=> veel informatie en links

http://www.mindcontrolforums.com

> Slachtoffers groepstalking / microgolf (DEW) wapens

Zoek met google: http://www.google.com

=> microwave weapons

=> mind control

=> gang stalking

=> DEW, of, directed energy weapons

=> MKULTRA

=> COINTELPRO

=> HAARP, of, HAARP tsunami

Over deze folder

Deze folder is geschreven door Peter Mooring. Ik ben niet

tegen geheime diensten, politie, justitie of rijke mensen. Maar ik ben wel tegen mensen die op een gruwelijke manier hun macht misbruiken. En verder ben ik van mening dat moordenaars in de gevangenis thuishoren, ook al werken ze bij geheime diensten, politie of justitie, ook al zijn het mijn buren.

Voor degenen die aan stalking meewerken het volgende. Stop hiermee! Het enige wat u doet is een mens vermoorden en massamoordenaars ongestoord hun gang laten gaan. U weet het nu.

Ik hoop dat deze folder een bijdrage kan leveren aan het begrip van wat slachtoffers van groepstalking wordt aangedaan.

Uit naam van alle slachtoffers vraag ik u: werk nooit mee aan stalking!

Als u (meer) informatie heeft dan stel ik het op prijs als u contact met mij opneemt.

Peter Mooring

Past. Van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide (NB)

Telefoon: 0164 610 218, mobiel: 06 4124 3030

Email: peterpm@xs4all.nl

http://www.petermooring.nl

http://www.xs4all.nl/~peterpm

GROEPSTALKING MET DE DOOD ALS DOEL

Wat is groepstalking?

Wat gebeurt er precies?

Waarom gebeurt het?

Wie doen het?

. . .

Deze folder bevat informatie over groepstalking. Dit wordt vaak georganiseerd en gecoordineerd door geheime diensten die ook andere onbekende methoden gebruiken om vaak willekeurige personen ‘uit te schakelen’ zodat de door hun beschermde (criminele) elite en hun eigen zieke systeem kunnen blijven voortbestaan.

Stalking is strafbaar bij de wet, en

Meewerken maakt u een misdadiger.

Weiger dus altijd uw medewerking!

Bent u zelf een slachtoffer, of bent

u ooit benaderd mee te werken

aan stalking of heeft u wel eens meegewerkt? Laat dan van u horen!

Copyright 2006 Peter Mooring Alle rechten voorbehouden

Wat gebeurt er zoal

Het volgende is een beperkte lijst van zaken die gedaan worden.
Het verschilt sterk per geval, en is ook enigszins afhankelijk van tijd dat de groepstalking duurt.
In het begin worden ‘gewone’ groepstalking methoden gebruikt.
Je wordt afgeluisterd en bekeken met uiterst geavanceerde apparatuur,
die vaak ook in je auto is ingebouwd.
De informatie wordt gebruikt om op ‘alles’ wat je doet te reageren.

Naarmate het langer duurt wordt steeds geavanceerdere methoden ingezet.
Uiteindelijk worden electronische wapens gebruikt om het slachtoffer,
zijn kinderen, mensen in zijn omgeving, door muren heen en op afstand te branden.
Zie voor meer informatie http://www.electronischewapens.nl.

Vaak gaan mensen naar je lachen op een superieure manier.
Dit is maar iets dat aangeleerd is. In wezen is het niets anders dan een zenuwtick die
moet verbergen dat ze in wezen verschrikkelijk bang zijn dat alles uitkomt wat ze doen/gedaan hebben
omdat ze hiervoor een hele lange gevangenisstraf zouden krijgen.

Als reacties op, algemeen:

 • Toeteren
 • Email laten binnenkomen
 • Telefoontje laten binnenkomen
 • Duif laten koeren, kraai laten kraaien (aan/uit)
 • Verwarming of vriezer laten aanslaan/uitgaan
 • Tikken tegen verwarming – klik hier voor een opname van 55 seconden [8 oktober 2007 09:51:00]: verwarmingtik20071008095100.mp3
 • SMS doorlaten naar je mobiele telefoon (geluid)
 • Email doorlaten naar je mobiele telefoon (geluid)
 • DVD speler laten haperen
 • Tikken tegen de verwarming
 • Kuchen/hoesten
 • Met een deur slaan
 • Toilet bij buren doortrekken
 • Afzuigklep laten klepperen
 • Harde plok van kunststof apparaten zoals waterkoker of televisie
 • Harde plok in plafond/dak – klik hier voor een opname van 1 minuut [19 sep 2007 06:30]: slaapkamerplok20070919063000.mp3
 • Onderbrekingen van tv programma’s
 • Mensen in live tv programma’s die bv opmerkingen maken of hoesten
 • Stuiterbal – klik hier voor een opname van 2 minuten [5 sep 2007 01:00]: stuiterbal20070905010000.mp3

Buiten:

 • Blokkerend verkeer op elk kruispunt
 • Auto’s parkeren vlak achter je, bij je
 • Zwarte kat die overal je weg kruist

In de winkel:

 • Artikelen zijn op als je er speciaal voor naar de winkel gaat
 • In lange rij voor de kassa gaat de andere kassa open (waar anderen op staan te wachten)
 • Alarm gaat af bij toegangspoortjes winkel
 • Alarm gaat af als je bij de mobiele telefoons kijkt
 • Je krijgt een afgekeurd artikel mee i.p.v. een nieuw product

In de auto:

 • Blokkerend verkeer op elk kruisspunt
 • Accu leeg op belangrijke momenten
 • Files op belangrijke momenten zodat je afspraken niet op tijd haalt
 • Geconstrueerde ongelukken: invoegend verkeer terwijl je niet naar links kunt
 • Geconstrueerde ongelukken: iemand op vluchtstrook zwaait portier open terwijl jij op de linkerbaan rijdt en rechts van je bv een vrachtwagen
 • Haperende motor bij hoge snelheid (bv 120 km/uur)
 • Stilstaande lege auto op rechterrijstrook midden in de nacht op donkere snelweg
 • Spookrijder op stuk weg waar je altijd heel even hard rijdt
 • Overal waar je aankomt en uitstapt een auto-toeter
 • Persoon in de auto voor je zwaait met vinger ‘nee’
 • Als je stad inkomt of uitgaat politieauto of ziekenauto
 • Auto’s met verkeerd afgestelde koplampen verblinden je via je achteruitkijkspiegel
 • Auto met kenteken 007 komt voor je rijden
 • Auto’s met ‘jedi’ op kentekenplaat rijden voor je
 • Auto’s halen je in vlak voor een afslag die ze nemen
 • Gedurende een paar weken steentjes tegen je voorruit
 • Sigarettenpeuken uit auto’s voor je
 • Compleet lege snelweg als je benzinestation uitrijdt
 • Lege snelweg van zo’n 500 meter achter je als je de snelweg oprijdt

Andere zaken:

 • Kat komt halfdood thuis na opmerkingen over belagers
 • Vergiftiging met diaree op belangrijke momenten
 • Uit de slaap gehouden bij belangrijke gebeurtenis de volgende dag
 • Je uitputten zodat je met bv rode ogen loopt op belangrijke momenten
 • Telefoongesprek valt weg op bepaalde momenten
 • Emails ontvangen met relatie tot je leven
 • Huisdeur is open als thuiskomt
 • Auto is open als hem open wilt maken om weg te rijden
 • Dingen erger maken/verergeren
 • Voor de deur staat een paar weken een busje met opdruk ‘Witchcraft’
 • Tijdelijke storingen die opeens weer voorbij zijn
 • Leedvermaak als iets niet goed gaat
 • Electronische apparaten (o.a. MP3, GPS route) worden ‘uitgeschakeld/geven storing
 • Geleverde goederen komen veel te laat of zijn beschadigd
 • Electronische/electrische apparaten worden vernield op de datum dat de garantie verloopt
 • Met hakken in het huis naast/boven je lopen
 • Overal waar je komt wordt op dat moment geboord (met een boormachine)
 • Lekkende/druppelende kraan bij de buren
 • Iemand die constant trap op en af loopt bij de buren
 • Helicopter/vliegtuig die over je heen vliegt waar je ook komt/weggaat – klik hier voor een opname [30 december 2007 22:47]: vliegtuig
 • Waterkraan bv in keuken, die even water lekt als je in de buurt komt (via verhogen waterdruk?)
 • Geiser gaat uit op ongewenste momenten of direct nadat je de warmwaterkraan dichtdraait
 • Bij SMS-versturen krijg je de melding dat er geen netwerk is terwijl het SMSje wel is verstuurd (en je het dus nog een paar keer gaat versturen)
 • Erg vaak vrouwen met kinderwagens die voorbijrijden

Reacties op jouw reactie:

 • Grote auto gaat boven op je bumper rijden

Een aantal zaken worden gedaan met electronische wapens, zoals een haperende motor op de snelweg,
plokgeluid van kunstof apparaten.

Draaiboek om een slachtoffer te elimineren

Hoewel ongetwijfeld voor iedereen anders in details bestaat er een draaiboek om iemand te elimineren via groepstalking en electronische wapens.
En ook al wordt het vaak uitgevoerd/gecoordineerd door (nationale) geheime diensten, het is allemaal verboden bij de wet.
Het doel is de geestelijke of lichamelijke dood van het slachtoffer,
we hebben het hier dus over moord met voorbedachten rade.

Het gaat ongeveer als volgt:

 • je wordt op een lijst geplaatst (dit weet je niet)
 • er wordt informatie over je verzameld (dit weet je niet)
 • er gebeuren dingen die je af en toe het gevoel geven dat je in de gaten gehouden wordt
 • je komt erachter dat je echt in de gaten gehouden wordt
 • je stelt vast dat informatie uit je eigen leven op verschillende manieren bij je terug komt
 • je ontdekt dat ‘men’ ook alles van je weet als je de gordijnen dicht hebt
 • je ontdekt dat ‘men’ ook alles van je weet als je buiten of ergens anders bent
 • er beginnen vreemde dingen op hele specifieke momenten te gebeuren
 • je durft niemand iets te vertellen omdat ze je gek zullen verklaren
 • je stelt vast dat dit allemaal geen toeval meer kan zijn
 • je concludeert dat ‘het’ een groot systeem is dat het op jou heeft gemunt
 • je wordt bang
 • er gebeuren meer rare dingen, mensen lopen heen en weer voor je huis
 • je wordt zichtbaar gevolgd, mensen komen om je heen lopen
 • je hebt het gevoel totaal geen privacy meer te hebben (verschrikkelijk)
 • Je wordt uit je slaap gehouden, raakt oververmoeid
 • opeens komt alles tegelijk, continu reacties op je leven, auto’s voor en achter je, enz.
 • je hoort stemmen van mensen en wat ze zeggen maar die zijn ver weg om te kunnen verstaan
 • op dit moment sta je op het punt gek te worden
 • je vertelt het aan anderen, maar die zien en horen wel maar leggen geen verbanden
 • er gebeuren dingen waar anderen bij zijn maar het is gedaan zodat alleen jij het kunt waarnemen
 • je krijgt nauwelijks kans te herstellen, het gaat maar door
 • hier zullen veel slachtoffers ‘gebroken’ zijn
 • je vindt steeds manieren om hiermee om te gaan
 • het wordt steeds intenser, de reacties volgen elkaar in hoog tempo op
 • je vindt steeds manieren om hiermee om te gaan (2)
 • je ontdekt dat er ook electronische wapens als reactie op je worden gebruikt
 • het gebruik van electronische wapens neemt toe
 • de intensiteit (het vermogen) van de electronische wapens neemt toe
 • met electronische wapens wordt je lichaam nu op diverse plaatsen gebrand
 • je vindt steeds manieren om hiermee om te gaan (3)
 • met electronische wapens wordt nu ook je hart bewerkt
 • met electronische wapens wordt je lichaam regelmatig ‘gekookt’
 • met electronische wapens worden je ogen regelmatig ‘gekookt’

Als het niet direct lukt het slachtoffer uit te schakelen dan wordt er soms wel contact opgenomen
door een ‘ander slachtoffer’ of ‘deskundige’, die je vertellen
dat het wellicht de bedoeling is/was je te helpen.
Dit is werkelijk hemeltergend. Eerst probeert men je te vermoorden en als dat dan niet direct lukt
komt men zoete broodjes bakken. Opsluiten deze moordenaars!

Ook krijgt een slachtoffer veel informatie die moet suggeren waar de terreur vandaan komt.
Hoewel er natuurlijk veel verschillende situaties zullen zijn geloof ik
dat het in de meeste gevallen heel eenvoudig is:
men moet iets van, je weet te veel, bent irritant voor bepaalde mensen, vervolgens wordt je
op een lijst geplaatst en geelimineerd. Simpel! Alle andere verhaaltjes zijn rookgordijnen.

Duiven, kraaien, zwarte katten en ander gebruik van dieren

Iedereen kent het hondenfluitje. Mensen horen dit niet maar honden wel. Voor duiven en kraaien en andere dieren bestaan soortgelijke system, sommigen zeer geavanceerd. Geheime diensten en leger gebruiken dieren voor allerlei toepassingen. Sinds mensenheugenis worden duiven gebruikt om boodschappen over te brengen. In de tweede wereldoorlog werden duiven uitgerust met een camera om gevens te verschaffen over vijandelijkke posities. Dolfijnen worden gebruik om duikboten af te schermen van sonarapparatuur.

Omdat niemand precies weet wat mogelijk is, zijn sommige dieren perfect voor geheime diensten om slachtoffers tot waanzin te drijven. Langzaam komt er meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Bijvoorbeeld brachten Chinese wetenschappers in 2007 het ‘nieuws’ dat het mogelijk is duiven via een afstandsbediening te besturen.

Duiven en kraaien

 • Overal waar het slachtoffer verschijnt begint een duif te koeren
 • Het koeren van een duif wordt aangezet en uitgezet als reactie op wat een slachtoffer doet
 • Duiven worden gestuurd om recht over het slachtoffer te vliegen
 • Duiven worden gestuurd naar een plaats waar een slachtoffer aankomt, bijvoorbeeld als een slachtoffer de keuken inloopt verschijnen elke keer een of meer duiven of kraaien
 • Duiven worden in bosjes verstopt en als het slachtoffer voorbijgaat worden ze plotseling vrijgelaten om het slachtoffer te laten schrikken
 • Duiven en kraaien worden gestuurd om over het slachtoffer te vliegen, en te krijsen als ze overvliegen

Honden

Honden worden gebruikt om te blaffen als reactie op wat een slachtoffer doet.

Zwarte katten

Bijgelovige mensen geloven dat een zwarte kat die je pad kruist ongeluk betekent. Groepstalking slachtoffers kunnen gedurende bepaalde perioden constant geconfronteerd worden worden met zwarte katten. Als ze op straat lopen, als ze in de auto rijden, soms meerdere malen per dag. Als je een slachtoffer bent ga dan niet verder maar stop en kijk waar de kat naar toe gaat. Vaak zie je een of meer mensen op enige afstand met een mand voor de kat.

Het hoeft natuurlijk niet altijd een duif te zijn die koert, of hond te zijn die blaft. Deze geluiden kunnen ook opgenomen zijn om ze als te spelen via een geluidsinstallatie als reactie.

Zie ook:

http://mprofaca.cro.net/spyanimals.html

NLP, Neuro Linguistic Programming

NLP is een manier om iemands gedrag te programmeren. Voorbeeld: men gaat eerst met een grote hoeveelheid auto’s drie dagen langs het huis van een slachtoffer rijden, en als men voorbij rijdt, toetert men. Het slachtoffer is na 2-3 dagen gek van het toeteren en associeert dit met angst of woede, de wetenschap dat hij in de gaten gehouden of gevolgd wordt. Na drie dagen houdt het intense toeteren op. Nu is het voldoende om af en toe een toeter te laten klinken, bijvoorbeeld als het slachtoffer zijn huis of een winkel uitkomt, of in huis de woonkamer binnenloopt. Deze autotoeter kan heel ver zijn, en slecht hoorbaar voor anderen maar omdat het slachtoffer weet wat er gebeurt als hij de winkel uitkomt, dus goed luistert, hoort hij het zeker.

NLP is een belangrijk element bij de aanvang van groepstalking, maar wordt ook na jaren gebruikt om een slachtoffer te attenderen op specifieke geluiden of gebeurtenissen, die speciaal voor hem worden gecreeerd.

Stemmen horen, Voice-to-skull (V2K),

Het is al meer dan 10-20 jaar mogelijk om mensen stemmen en geluiden te laten horen
die via voice-to-skull techniek, ook wel genoemd ‘microwave hearing’, naar deze mensen toe te sturen.
De belangrijkste gevolgtrekking hier is dat als mensen zeggen stemmen te horen,
er dus verschillende oorzaken kunnen zijn, een psychose, maar evengoed is het mogelijk dat deze stemmen zijn toegediend via V2K technieken.

Schizofrenie volgens DSM-IV

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e editie) is een catalogus voor psychiatrische stoornissen. Schizofrenie wordt veelal gediagnosticeerd met behulp van de DSM.
Er in staat bijvoorbeeld dat een kenmerk is dat iemand denkt hij achtervolgd of afgeluisterd wordt door geheime diensten. Aangezien geheime diensten programma’s ontwikkelen om mensen te elimineren en hiervoor de symptomen in de DSM-IV als leidraad nemen, en bij geheime diensten als de CIA ook doktoren zijn aangesloten die aan de totstandkoming van de DSM hebben meegewerkt, is een dergelijk kenmerk dus als uiterst dubieus te kwalificeren. Voor hetzelfde geld wordt iemand wel degelijk achtervolgd en afgeluisterd door geheime diensten.

Lees hier meer:

Wat vertel je de dokter/psychiater

(Uit http://www.raven1.net/disinfo.htm)

Kijk uit wat je een doktor of psychiater vertelt en werk al helemaal niet mee aan testen die ze willen doen. Laat je geen medicijnen voorschrijven, ook geen anti-depressiva en/of slaapmiddelen. Lees op het internet over MKULTRA, en COINTELPRO. Vraag je dokter of hij/zij wel eens gehoord heeft van geheime mind control projecten, of je dokter wel eens heeft gehoord van MKULTRA, dat hierover gesproken is in de Senaat van de Verenigde Staten maar dat het programma nooit gestopt is. Of de dokter op de hoogte is van COINTELPRO? Of de dokter op de hoogte is van het het feit dat veel slachtoffers van stralingexperimenten gek werden verklaard totdat President Clinton toegaf dat hun klachten gegrond waren.

Kijk uit wie je beschuldigd

Stel dat elke keer als je een winkel uitloopt, een politieauto voorbijkomt dan hoeft dit niet direct te betekenen dat degene die achter het stuur zit onderdeel uitmaakt van de stalkers. Het gaat er om wie er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat deze politieauto op dit moment op deze plek is. Dat zal vaak de bestuurder zijn, maar kan net zo goed de persoon naast hem zijn, of iemand die de opdracht heeft gegeven vanuit de centrale.

Stel dat iemand in je omgeving reageert op wat je doet of zegt via hoesten of kuchen. Meestal zal deze persoon onderdeel zijn van de stalkers maar het hoeft niet. Het is mogelijk mensen te ‘laten hoesten’ via electronische wapens’, voor meer informatie: http://www.electronischewapens.nl.

Als elke keer als je woonkamer binnenloopt een auto, fietser of voetganger of zelfs kind voorbijkomt, dan hoeft dit niet altijd te betekenen dat deze onderdeel uitmaakt van de stalkers. Vaak staat er dan iemand anders in de buurt, bijvoorbeeld in een zijstraat vlakbij, die het verkeer regelt en mensen vraagt op bepaalde momenten voorbij te rijden, fietsen, lopen.

Overigens is het altijd nuttig om kentekens te noteren van auto’s die op dergelijke bepaalde momenten voorbijrijden. Hoewel het in veel gevallen zal gaan om echte stalkers, zullen er ook mensen bij zijn die alleen maar in de buurt waren. Deze mensen zullen zich zeker kunnen herinneren dat ze moesten stoppen en daarna op een bepaald moment weer konden doorrijden.

Gedachtenlezen, nog meer martelen

Als een slachtoffer lang genoeg weerstand biedt worden zijn gedachten gelezen. Dit geen science fiction, de technieken op dit gebied zijn zeer ver ontwikkeld. Na redelijk korte tijd kan men een deel van de woorden die een mens vormt tijdens denken (in zichzelf zegt zonder woorden) opvangen en ‘lezen’. Er schijnen al programma’s te bestaan waarin men zoekt naar het lezen van criminele gedachten, zo zou men bijvoorbeeld op een vliegveld terroristen snel kunnen opsporen. Ook zoekt men naar mogelijkheden om met elkaar te kunnen communiceren via gedachtenlezen. Perfect voor bepaalde toepassingen.

Bij groepstalking wordt het gedachtlezen gebruikt als een volgende stap. Je hebt geen privacy meer omdat men je 24/7 in de gaten houdt maar zelfs je gedachten zijn niet meer prive (zie ook link hieronder)!

Er zijn enige beperkingen aan het gedachtenlezen. De belangrijkste is waarschijnlijk dat als het slachtoffer het door heeft, hij de gedachten die gelezen worden zelf kan beinvloeden. Door gedachten als bijvoorbeeld ‘Pietje is een groepstalker, een moordenaar’, of ‘nazihoer’ te denken, komen deze gedachten bij de gedachtenlezers (dat heet een koekje van eigen deeg).

Gedachtenlezen is een volgende stap om een slachtoffer te breken. Er wordt niet meer alleen gereageerd op eigen bewegingen of de omgeving van het slachtoffer, maar ook op zijn gedachten. Het is niets anders dan een nieuwe vorm van martelen. Alweer worden hier alle denkbare mensenrechten op een verschrikkelijke manier geschonden.

De stalkers (de moordenaars)

(Zie ook /terstalk_2 bij links) Mensen die actief meewerken met groepstalking voelen zich vaak inferieur, en zijn boos op de maatschappij.
Een aantal van hen lijkt serieuze geestelijke problemen te hebben.
Normaal gesproken zijn ze te bedeesd om te stalken, het zijn lafaards,
maar zodra ze deel uitmaken van een groep die almachtig lijkt voelen ze zich superieur en raken verslaafd aan de stalking.

Vaak worden ze gerecruiteerd door mensen met functies als concierges, bewakers, mensen die veel rondrijden, projecten uitvoeren in de buurt, taxi chauffeurs,
werknemers van kabelbedrijven, telefoniebedrijven, electriciteitsbedrijven,
dus mensen die dingen kunnen zoals deuren openen naar plaatsen waar je normaal niet in komt,
die telefoonverbindingen kunnen verbreken, energieleveringen manipuleren, tijd hebben om een slachtoffer te volgen.

Ook mensen werkend in overheidsfuncties zoals bij brandweer, politie, plantsoenendienst maken deel uit van het systeem,
en geven hierdoor (door bijvoorbeeld rond te rijden met een sirene als het slachtoffer zijn huis uitkomt) de groepstalkers
de illusie van macht en dat wat ze doen legaal is.

Gedrag

Veel ‘professionele’ stalkers zijn niet erg intelligent, zien er vaak niet uit, en doen gewoon wat ze gevraagd wordt.
Ze weten dat ze onderdeel zijn van een groter plan dat als doel heeft de geestelijke of lichamelijke dood van een slachtoffer
maar ze doen er toch aan mee alsof het ze niets kan schelen, of zijn bang dat het anders hun ook aangedaan wordt.
Een groot aantal zal niet op de hoogte zijn van het feit dat er ook electronische wapens (directed energy weapons: microgolf wapens, laser wapens)
tegen het slachtoffer ingezet worden.
Door dit te lezen weet je het nu!
De stalkers zijn (succesvol) geprogrammeerd door de massa moordenaars en hebben bijvoorbeeld geleerd:

 • om te lachen op een superieure manier
 • om dingen te zeggen zodat het slachtoffer weet dat ze alles over hem weten
 • om dingen te zeggen die het slachtoffer zelf zou zeggen
 • om dingen te zeggen/doen om het slachtoffer uit te dagen
 • om dingen te zeggen/doen waar het slachtoffer depressief van wordt

Veel zaken worden dus niet rechtstreeks tegen het slachtoffer gezegd, maar op een indirecte manier.
Voorbeeld: het slachtoffer wil naar het zwembad met zijn kinderen. Vlak voor ze weggaan komen er twee mensen voorbij die elkaar tegemoet lopen
en voor het raam van de woonkamer van het slachtoffer stoppen en elkaar kort aanspreken. Als ze doorlopen zegt de een duidelijk hoorbaar,
veel succes met de zwemles.

Kijk in de ogen van een stalker en je ziet een volkomen ontspoord en angstig figuur. Bang voor de gevangenis, bang dat de waarheid aan het licht zal zal.
Het is opvallend veel stalkers op een dergelijke manier kijken, en dat geldt ook voor degenen op hoge posities.

Auto

De auto’s van de stalkers kun je gemakkelijk herkennen.
In het algemeen gelden de volgende kenmerken:

 • Het zijn geen nieuwe auto’s, meestal 7-8 jaar of ouder
 • Er is iets mis met de koplampen, een werkt niet goed, staat verkeerd afgesteld, schijnt precies in je zijspiegel of achteruitkijkspiegel
 • Er is iets mis met de achterlichten, een van de lichten werkt niet
 • Garage identificatie is verwijderd/niet aanwezig, of is juist opvallend aanwezig.
  Er komen bijvoorbeeld achterelkaar auto’s met garage Jedi voor je rijden. (Er bestaat een autobedrijf Jedi, natuurlijk)
 • Overvloedig geluid. De auto’s (of motoren) van de stalker produceren vaak veel geluid/lawaai.
  Bijvoorbeeld het geluid van een hele zware diesel, of van een verkeerd afgestelde motor, een lekkende uitlaatpijp (racegeluid), slippende V-snaar, enz.
  Dit is geen toeval maar is opzettelijk gedaan om aandacht van het slachtoffer te krijgen
 • Het lijkt alsof auto’s van locatie wisselen. Bijvoorbeeld staat gedurende een bepaaalde periode een groene auto voor de deur van een stalker, daarna een periode een paaarse, dan weer een tijd een groene, enz.

Natuurlijk zijn niet alle auto’s met defecte koplampen auto’s van stalkers.

Samenvatting

De gemiddelde ‘professionele’ groepstalker is:

 • Dom – van nietsnut omgevormd tot moordenaar, dat is niet slim
 • Lelijk – een schichtige blik, ronddraaiende ogen
 • Geestesziek – normale mensen doen zulke dingen niet
 • Moordenaar – de intentie van wat ze doen is de (geestelijke of lichamelijk) dood van het slachtoffer

Meer links:

Video:

Verhalen van slachtoffers:

Groepstalking:

Methoden:

Psychiatrie, psychose:

Stemmen horen:

Copyright 2007-2008 Peter Mooring Alle rechten voorbehouden http://www.petermooring.nl/blog/, contact